Aktivt medlemskab

Posted by on okt 8, 1980 in Medlemskab | No Comments

Medlemskreds og medlemskab
Udøvende Kunstnere og kunsthåndværkere, der arbejder seriøst og motiveret med at udforske og udvikle eget udtryk, kan søge optagelse i foreningen, såfremt man:

 • Har atelier som base for kunstnerisk aktivitet. Kunstnerens bopæl/atelier skal ligge i Gladsaxe kommune, hvor der er mulighed for at fremvise egen kunst.
 • Gør sig bekendt med foreningens vedtægter
 • Udfylde vores indmeldelsesblanket samt medsende 1 portrætfoto og 3 fotos af værker ( skal være den størrelse som der står på blanketten) samt dit CV. med udstillinger – gerne inden for de sidste 3 år – via mail til vores formand Lene Christensen.
  Fotos bruges til vores hjemmeside og brochure.
 • Medlemskab bevilges af bestyrelsen og er personligt.
 • Kontingentet fastsættes på den årlige Generalforsamling. Og er i 2014 kr. 750,- årligt.
  Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales, heller ikke ved udmelding.

Som medlem forpligter man sig til at:

 1. Betale det årlige kontingent
 2. Deltage aktivt ved medlemsmøderne og andre af foreningens aktiviteter.
 3. Deltage aktivt i rettidig aflevering af relevant materiale til udarbejdelse af foreningens PR-materiale.
 4. Holde sig ajour med informationer fra bestyrelsen.
 5. Deltage i foreningens årlige ’Åbne Atelierdøre arrangement’. Der kan bevilges fritagelse ved særlige omstændigheder ved ansøgning til bestyrelsen

Udmelding kan ske øjeblikkeligt ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Et medlemskab kan bringes til øjeblikkeligt ophør af generalforsamlingen eller en enig bestyrelse, hvis:

 1. Et medlem ikke længere opfylder forudsætningerne for optagelsen,
  herunder rettidig kontingentbetaling, udøver kunst mv.
 2. Et medlem ikke opfylder sine forpligtelser overfor foreningen.
 3. Et medlem modarbejder foreningens arbejde eller interesser, eller bringer foreningen i miskredit.

Medlemskab kan søges ved at indsende ‘ Ansøgning om medlemskab af Foreningen Åbne Atelierdøre i Gladsaxe.
Du finder blanketten under Bliv medlem.